EVENT SẮP DIỄN

EVENT SẮP DIỄN RA SÁNG 27/09 EVENT GEM CENTER CÔNG BỐ PARK 1-2-6 SẮP MỞ BÁN THÁP PARK 2 SẢN PHẨM MỞ BÁN GẦN NHẤT -THÁP PARK 1 (New) -THÁP PARK 6 (New) -LANDMARK 81 (New) -LANDMARK 4-5 (New) ĐÃ MỞ BÁN TRƯỚC -CENTRAL 1,2,3 -LANDMARK 1-2 GIỚI THIỆU DỰ ÁN Lấy cảm hứng thiết…

EVENT SẮP DIỄN RA

EVENT SẮP DIỄN RA SÁNG 27/09 EVENT GEM CENTER CÔNG BỐ PARK 1-2-6 SẮP MỞ BÁN THÁP PARK 2 SẢN PHẨM MỞ BÁN GẦN NHẤT -THÁP PARK 1 (New) -THÁP PARK 6 (New) -LANDMARK 81 (New) -LANDMARK 4-5 (New) ĐÃ MỞ BÁN TRƯỚC -CENTRAL 1,2,3 -LANDMARK 1-2 GIỚI THIỆU DỰ ÁN Lấy cảm hứng thiết…

Event Sắp diễn ra

EVENT SẮP DIỄN RA SÁNG 27/09 EVENT GEM CENTER CÔNG BỐ PARK 1-2-6 SẮP MỞ BÁN THÁP PARK 2 SẢN PHẨM MỞ BÁN GẦN NHẤT -THÁP PARK 1 (New) -THÁP PARK 6 (New) –LANDMARK 81 (New) –LANDMARK 4-5 (New) ĐÃ MỞ BÁN TRƯỚC -CENTRAL 1,2,3 -LANDMARK 1-2 GIỚI THIỆU DỰ ÁN Lấy cảm hứng thiết…