Bệnh viện Vinmec: Đã khai trương ngày 24/12/2015.

vinmec-central-park_8-4_01