VINHOMES TÂN CẢNG CENTRAL PARK
Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện  Thoại: PKD 0906 670 456
Email:
contact.findreal@gmail.com