vinhomesĐể cập nhật tiến độ dự án vui lòng điện thoại trực tiếp: 0943.530018

vinhomesĐể nhận danh sách các căn hộ thuộc suất ngoại giao:  >>ĐĂNG KÝ<<

DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK TÍNH ĐẾN NGÀY 15/05/2016

– The Villas: Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, một số căn đã hoàn thiện.

the-villas-10-5_01the-villas-10-5_02
– Tòa Central 1: Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

the-central-1-10-5_01
– Tòa Central 2: Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

the-central-2-10-5_01
– Toà Central 3: Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

the-central-3-10-5_01
– Tòa Landmark 1: Đang lên sàn 30

the-landmark-1-10-5_01
– Tòa Landmark 2: Đang lên sàn 26

the-landmark-2-10-5_01
– Tòa Landmark 3: Đang lên sàn 23

the-landmark-3-10-5_01

– Tòa Landmark 4: Đang lên sàn 4

the-landmark-4-10-5_01
– Tòa Landmark 5: Đang lên sàn 4.

the-landmark-5-10-5_01
– Tòa Landmark 6: Đang làm hầm, sàn 1 (công nghệ Top-Down).

the-landmark-6-10-5_01
– Toà Landmark 81: Đang thi công hầm 1,2,3 và sàn 1 (thực hiện theo công nghệ Top-Down – vừa xây móng/hầm vừa lên sàn)

the-landmark-81-10-5_02

the-landmark-81-10-5_01
– Tòa Landmark Plus: Đang làm hầm, sàn 1 (công nghệ Top-Down)

the-landmark-plus-10-5_01
– Tòa Park 1: Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

the-park-1-10-5_01 (1)
– Tòa Park 2: Đang lên sàn 4.

the-park-1-10-5_01
– Tòa Park 3: Đang lên sàn 2.

the-park-3-10-5_01
– Tòa Park 4: Đang lên sàn 2.

the-park-4-10-5_01
– Tòa Park 5: Đang lên sàn 42.

the-park-5-10-5_01
– Tòa Park 6: Đang lên sàn 42.

the-park-6-10-5_01
– Tòa Park 7: Đang lên sàn 4.

the-park-6-10-5_01
– Trường Vinschool: Đang hoàn thiện, sắp khai trương.

vinschool-10-5_01